Jesteś instalatorem, integratorem, elektrykiem, monterem? Ceny hurtowe po zalogowaniu. Zadzwoń: 75 644 50 80.

Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a w szczególności składania zamówień, zleceń i rezerwacji za pośrednictwem niniejszego serwisu.

1. Zakres odbiorców

System obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zapraszamy do naszego salonu sprzedaży przy ul. Armii Krajowej 20 w Jeleniej Górze (naprzeciwko policji, w podwórzu koło szklarza) lub na aukcje Allegro.

2. Rejestracja

Aby korzystać z internetowego systemu zamówień należy utworzyć konto wprowadzając dane rejestrowe działalności. Aktywacja usługi nastąpi po zweryfikowaniu odbiorcy.
Zastrzegamy sobie możliwość usuwania niechcianych lub nieistniejących podmiotów bez podania przyczyny.

3. Zamówienia

Wszelkie zamówienia należy składać za pośrednictwem niniejszego serwisu lub pocztą elektroniczną.
Zamówienia telefoniczne są przyjmowane wyłącznie od podmiotów figurujących w naszych systemach rozliczeniowych.

4. Rezerwacje

Towary zarezerwowane, przeznaczone odbioru osobistego oczekują w naszym salonie nie dłużej jak 7 dni od potwierdzenia dostępności. Rezerwacja jest bezpłatna.

5. Dostawy i transport

Zakupione lub zarezerwowane towary można odbierać w punkcie handlowym w Jeleniej Górze, przy ul. Armii Krajowej 20
Towary z dostawą przekazywane są:
- naszym transportem - na koszt sprzedawcy (wymaga odrębnej umowy),
- za pośrednictwem firmy kurierskiej – na koszt odbiorcy.

6. Płatności

Zapłatę za zakupione lub zamówione towary przyjmujemy gotówką lub przelewem.
Na przedpłaty oczekujemy do 5 dni roboczych od potwierdzenia kompletności zamówienia.
Przy odbiorze w siedzibie firmy honorujemy płatności kartą.
Stałym odbiorcom oferujemy odroczone terminy płatności (odrębna umowa).

7. Przekazanie towaru

Za moment przekazania towaru z dostawą uznaje się moment wydania go przez dostawcę.
Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić kompletność i stan towaru w momencie przekazania. 
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w obecności doręczyciela.

8. Zwroty B2B

Dopuszcza się zwrot towaru pod warunkiem uzgodnienia takiej potrzeby przy zakupie.
Artykuły nie mogą nosić śladów użytkowania oraz powinny posiadać fabryczne opakowania.
Podstawą przyjęcia jest dokument sprzedaży z pieczątką upoważniającą do zwrotu.
 

9. Prawo odstąpienia od umowy B2C

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Antemon, ul. Armii Krajowej 20, 58-500 Jelenia Góra.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://antemon.pl/formularz_zwrotu.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Koszt odstąpienia od umowy:
  • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 

9. Reklamacje

Wszystkie sprzedawane towary są fabrycznie nowe, nieużywane, oraz objęte gwarancjami producentów.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek towaru, prosimy o kontakt celem ustalenia dalszego postępowania:
- bezpośredniej wysyłki do serwisu gwaranta,
- dostarczenia do siedziby Antemon w celu weryfikacji usterki i przekazania do serwisu gwaranta,
- dostarczenia do siedziby Antemon w celu weryfikacji usterki i wymiany.
Podstawą wszelkich roszczeń jest paragon fiskalny lub faktura. Kopię dowodu zakupu należy bezwzględnie dostarczyć razem z reklamowanym towarem.
 

10. Kontakt ze sprzedającym.

Wszelkie wiążące ustalenia powinny być przesyłane za pomocą poczty e-mail.

11. Ceny

Przedstawione ceny dotyczą wyłącznie zamówień złożonych przez niniejszy serwis i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

12. Legalność

Wszystkie transakcje są w 100% zgodne z prawem, opodatkowane i potwierdzone paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu